FAQ – Bedrijf verkopen

FAQ Bedrijf verkopen


De bedrijfsovername transactie

Een bedrijfsovername is een transactie waarbij een onderneming door de huidige aandeelhouder wordt verkocht aan een derde. De overname kan gestructureerd worden in de vorm van een aandelentransactie of een activa/passiva transactie.

Het realiseren van een bedrijfsovername duurt gemiddeld circa 6 – 9 maanden vanaf het moment dat u een adviseur de opdracht geeft om u te begeleiden bij de verkoop van uw bedrijf. Afhankelijk van de specifieke situatie en de snelheid waarmee partijen reageren, kan het proces uiteraard langer of korter duren.

Er zijn verschillende categorieën potentiële kopers, namelijk: strategische partijen (zoals concurrenten, leveranciers en afnemers), investeringsmaatschappijen en één of meerdere al dan niet bij de onderneming werkzame managers. Daarnaast komen in de praktijk verschillende combinaties van de voorgenoemde categorieën voor.

Het spreekt voor zich dat met een goede voorbereiding de kans op het realiseren van een geslaagde overdracht van uw bedrijf toeneemt. Een goede voorbereiding bestaat onder meer uit het verkoopklaar maken van uw bedrijf, het nadenken over potentiële kopers, de timing van de beoogde transactie en de belangrijkste voorwaarden waaronder u wenst over te dragen. Afhankelijk van uw situatie kan de voorbereiding enkele jaren duren. Naast alle afwegingen die u als ondernemer maakt, doorloopt u als mens een proces waarin u een aantal belangrijke beslissingen neemt die van grote invloed kunnen zijn op de rest van uw leven. Het is daarom verstandig om reeds in een vroeg stadium een deskundige in dit proces te betrekken. Wij zijn graag bereid om vrijblijvend met u in gesprek te gaan over uw toekomstplannen en hoe wij u hierbij van dienst kunnen zijn.

Of uw onderneming verkoopklaar is, is afhankelijk van diverse criteria. Van belang is bijvoorbeeld het opzetten van een optimale juridische structuur, waarbij de fiscale consequenties van een verkoop zo beperkt mogelijk blijven. Daarnaast kunt u de waarde van uw onderneming verhogen door het verlagen van de ondernemingsspecifieke risico’s, zoals: het terugbrengen van de afhankelijkheid van de directeur-grootaandeelhouder (DGA), het verminderen van de afhankelijkheid van afnemers en leveranciers, het optimaliseren van de administratieve organisatie en het verbeteren van de managementinformatie. Een onderneming verkoopklaar maken kan enkele jaren in beslag nemen en daarom is het belangrijk om hier tijdig mee te starten. Wij zijn graag bereid u vrijblijvend te adviseren over het verkoopklaar maken van uw onderneming.

Vooruitlopend op een mogelijke verkoop wordt vaak een indicatieve waardebepaling uitgevoerd. Deze waardebepaling is noodzakelijk voor een onderbouwing van de eventuele vraagprijs en dient als uitgangspunt tijdens de onderhandelingen. De overeengekomen verkoopprijs is de uitkomst van onderhandelingen en is mede afhankelijk van het aantal geïnteresseerde partijen, de onderhandelingspositie van partijen, de mogelijk te realiseren synergievoordelen en de algemene economische omstandigheden.

In ieder bedrijfsovername proces zal vertrouwelijke informatie worden uitgewisseld tussen koper en verkoper. Het is gebruikelijk om, voorafgaand aan het verstrekken van vertrouwelijke bedrijfsinformatie, de ontvanger van deze informatie een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen. Daarnaast is het mogelijk om vertrouwelijke informatie in fasen beschikbaar te stellen. Naar mate het proces vordert en de contouren van de samenwerking vaster omlijnd zijn, wordt dan meer gedetailleerde en gevoelige informatie gedeeld.

Begrippen

De aandelentransactie is een transactievorm waarbij de aandelen in een onderneming worden verkocht aan een derde. De koper verkrijgt daarmee de onderneming inclusief alle lusten en lasten.

Bij een activa-passiva transactie worden bepaalde activa, contracten en eventueel schulden overgedragen aan de koper. Voor deze transactievorm wordt vaak gekozen als slechts een onderdeel van een onderneming wordt overgedragen of als het niet de intentie van partijen is om alle schulden en verplichtingen over te dragen.

Een due diligence-onderzoek heeft als doel om vast te stellen dat de informatie waarop de koper zich heeft gebaseerd bij de onderhandelingen over de transactievoorwaarden overeenkomt met de werkelijkheid. Een due diligence-onderzoek kan op verschillende deelgebieden plaatsvinden, waaronder bijvoorbeeld: commercie, personeel, logistiek, milieu, financieel, fiscaal en juridisch. Dit onderzoek zal in veel gevallen worden uitgevoerd door de koper in combinatie met een accountant, een fiscalist en een advocaat.

Een earn-out is een uitgestelde betaling van een gedeelte van de koopsom, die veelal afhankelijk is van de toekomstige prestaties van de onderneming. Een earn-out regeling kan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan de hoogte van de omzet, de brutomarge, het bedrijfsresultaat of de netto-winst van een onderneming over één of meerdere jaren.

Privacy verklaring

Welkom op onze site! Wij verzamelen verschillende soorten gegevens op onze website om de website zo goed mogelijk te laten aansluiten uw wensen en eisen. Hieronder kunt u bekijken welke gegevens wij gebruiken, en kunt u deze optie eventueel uitschakelen.

Privacy verklaring | Sluiten
Instellingen